Werkwijze

Remedial teaching in mijn praktijkruimte

Wanneer een kind niet via school bij mij komt voor remedial teaching dan vindt de begeleiding, na schooltijd, plaats bij mij thuis in mijn praktijkruimte. Door de informele sfeer vanwege de inrichting van mijn praktijkruimte kan het kind zich beter ontspannen dan op school waardoor het sneller leert en beter presteert.

 

DSC03300          DSC03296

 

Remedial teaching op school

Ook ga ik naar de school van de leerling en krijg daar een locatie toegewezen waar we rustig kunnen werken. In principe is dit elke keer voor één uur. Soms is het zo intensief dat we eerder stoppen omdat ik denk dat meer informatie geen betere prestatie zal opleveren. Soms gaat het gemakkelijk en kunnen we extra tijd nemen.

IMG_20161206_095538291

Plan van aanpak

Het remedial teaching traject bestaat altijd uit de volgende stappen:

  1. Intakegesprek

Tijdens dit gesprek bespreken we waarom u denkt dat uw kind/uw leerling remedial teaching nodig heeft. Als er al toetsgegevens of onderzoeksverslagen beschikbaar zijn dan bespreken we deze. Dit is ook een kennismakingsgesprek waarin we kunnen kijken of het klikt met u en met de leerling. Deze klik is belangrijk om zo goed mogelijke resultaten te kunnen behalen.

  1. Analyse gegevens uit het intakegesprek

Ik analyseer de gegevens die ik heb ontvangen tijdens het intakegesprek en geef zo nodig aan of er nog andere toetsen afgenomen moeten worden. Indien gewenst voer ik een gesprek met school om aanvullende informatie te krijgen die ik nodig heb voor het plan van aanpak.

  1. Opstellen plan van aanpak

Aan de hand van de gegevens die ik heb ontvangen van de leerling maak ik een gericht plan van aanpak. Dit plan wordt opgesteld voor een periode van 6 weken. In dit plan worden doelen omschreven incl. praktische informatie.  Ook staat in dit plan op welke manier we evalueren aan het eind van het remedial teaching traject.

  1. Wekelijkse begeleiding van uw kind

De wekelijkse begeleiding duurt 1 uur en is opgebouwd uit: 5 min. ophalen van voorkennis / evalueren van klassikale lessen gevolgd door 50 minuten remedial teaching en 5 afsluiten van begeleiding. We houden een logboek bij over de les en deze wordt elke week naar de ouders en school gemaild zodat zij op de hoogte zijn van de ontwikkelingen.

  1. Evaluatie

Na afloop van de begeleiding vindt de evaluatie plaats. We analyseren of de beoogde doelen, die omschreven staan in het plan van aanpak, zijn bereikt. Zo nodig worden er afspraken gemaakt voor een verlening van de begeleiding.

Het is belangrijk dat zowel de leerling, de ouders en school op de hoogte zijn en blijven van de stappen die worden genomen en de resultaten die worden behaald. Met het hierboven omschreven stappenplan bereiken we dit doel.

Contact

Wilt u een intakegesprek voor uw kind of voor een leerling(en) van uw school? Neem dan vrijblijvend contact op. U kunt mijn gegevens vinden door op onderstaande button te klikken.

contactbutton Remedial teacher

Remedial Teaching Amstelveen richt zich met name op leerlingen uit Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer en Uithoorn.