Dyslexie

Herkent u het volgende bij uw kind of leerling:

  • Het maakt langdurig veel spellingsfouten
  • Het heeft veel steun nodig van spellingsregels
  • Het spelt één woord op dezelfde pagina soms op verschillende manieren
  • Het probeert de exacte spelling van een woord te onthouden, zonder relatie met andere woorden
  • Het kan de geleerde informatie niet reproduceren
  • De kennis blijft niet hangen omdat ze het ongestructureerd in het geheugen opslaan.

Herkent u de bovenstaande punten dan kan het zijn dat uw kind wellicht belast is met dyslexie.

Wanneer ontdekt wordt dat het kind dysletisch is dan is er meestal een lange tijd overheen gegaan waarin het heeft geworsteld met het zich eigen maken van leesvaardigheden. Het kind heeft dan vaak ook last van:

Onvoldoende motivatie

Omdat het kind weinig resultaat ziet van zijn inspanningen raakt het gedemotiveerd. Zeker wanneer er nog geen diagnose is gesteld kan het kind allerlei redenen bedenken waarom het lezen en spellen niet lukt.

Lichamelijke klachten

De inspanning die het op school moet leveren kan zo zwaar zijn dat dit zich uit in lichamelijke klachten. Ook kan een kind klagen over buikpijn of hoofdpijn. Soms probeert het kind hiermee (onbewust) de aandacht van de lees- en spellingsproblemen af te leiden.

Faalangst

Omdat ieder kind aan verwachtingen van ouders / leerkrachten en soms klasgenoten wil voldoen ontwikkelt het soms faalangst. Dit is de angst om te falen of tekort te schieten, de angst om niet aan bepaalde verwachtingen te kunnen voldoen. Deze faalangst heeft veel invloed op prestaties.

Andere problemen

Een kind met dyslexie heeft naast problemen met lezen en spellen, vaak met meerdere vaardigheden problemen. Bijvoorbeeld met rekenen en het verwerken van instructies van de leerkracht. Het risico bestaat dat gedacht wordt dat het kind niet goed genoeg zijn best doet en dat het hierop wordt afgerekend.

Dyslexie heeft dus grote gevolgen voor het functioneren van het kind op school, maar ook thuis.

Wat is dyslexie precies?

Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:

“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en schrijven gezien de leeftijd en het onderwijsniveau veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Op tijd herkennen van Dyslexieremedial teaching begeleiding spellingsles

In Nederland heeft ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen moeite met leren lezen. Leert een kind niet goed lezen dan heeft dit grote invloed op de schoolloopbaan en het verdere functioneren in de maatschappij. Het is dan ook belangrijk dat basisscholen leesproblemen zo vroeg mogelijk opmerken en aanpakken.

Veel basisscholen geven aan onvoldoende kennis en capaciteit te hebben voor begeleiding van leerlingen met leesproblemen. Deze extra ondersteuning van leerlingen met leesproblemen wordt gedaan door een remedial teacher. Deze kan ingeschakeld worden door school maar ook door ouders zelf.

Contact

Wanneer uw kind of uw leerling dyslexie heeft dan merkt u dat het eerst. Denkt u dat uw kind baat kan hebben bij begeleiding van een remedial teacher neem dan gerust contact op. U kunt mijn gegevens vinden door op deze link te klikken.

Wilt u eerst weten wat een remedial teaching traject inhoudt, dan kunt u mijn werkwijze vinden door op de volgende link te klikken: werkwijze remedial teaching.

 

Remedial Teaching Amstelveen richt zich met name op leerlingen uit Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer en Uithoorn.