Dyscalculie

Maakt u zich wel eens zorgen om uw kind of een leerling, omdat het:

 • simpele manieren blijft gebruiken om tot een uitkomst te komen
 • veel fouten blijft maken ook als de berekening stapsgewijs gaat
 • problemen heeft met de volgorde van de te nemen stappen bij een bepaalde strategie
 • geen associaties kan maken met eerder opgedane kennis
 • getallen veelvuldig omdraait?

Dan kan er eventueel een risicofactor zijn t.a.v. dyscalie.

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie betekent letterlijk ‘niet kunnen berekenen’. Dit wordt niet veroorzaakt doordat het kind niet intelligent is of dat het verkeerd of niet voldoende onderwijs krijgt.

Kinderen met dyscaculie hebben moeite met het zich eigen maken van rekenvaardigheden. Ze kunnen moeilijk informatie die ze reeds geleerd hebben relateren aan nieuwe informatie, waardoor ze steeds dezelfde uitleg nodig hebben en er geen basisbegrip wordt gelegd.

Bij het rekenen worden meerdere hersengebieden gebruikt. Onder andere ook het taalcentrum. Neem bijvoorbeeld het getal 3. Dit bestaat uit een ‘3’ (reken), een ‘drie’ (taal) en drie, het aantal. Deze 3 onderdelen worden in verschillende gebieden in de hersenen verwerkt. Daarbij wordt bij het rekenen ook nog het frontale hersengebied gebruikt. Dit speelt een rol bij planning en probleemoplossing.

Rekenpatronen

Als kinderen voor het eerst naar school gaan oefenen ze in de eerste jaren de basis rekenvaardigheden intensief, zodat de kennis in het lange termijn geheugen terecht komt. De basisrekenvaardigheden worden hierdoor geautomatiseerd. Wanneer ze deze kennis nodig hebben, omdat ze dieper op de stof ingaan, kunnen ze de geleerde informatie zonder moeite omhoog halen en gebruiken om structuur te brengen in nieuwe informatie.

Een voorbeeld:

Een leerling weet dan dat 5 plus 4, 9 is. Wanneer ze overgaan op de tientallen, kan hij zonder moeite overstappen naar 15 plus 4 of 5 plus 14. Hetzelfde geldt voor andere simpele rekensommen. De opgeslagen kennis wordt dus gebruikt om nieuwe sommen te vereenvoudigen.

Een kind met dyscalculie kan de opgeslagen informatie moeilijk uit het geheugen halen om te gebruiken bij nieuwe informatie. Er is sprake van stoornissen in de cognitieve ontwikkeling (moeite met de verwerking van kennis en informatie) die betrekking hebben op het automatiseren van het getalbegrip.

Dyscalculie snel (h)erkennen

Wanneer dyscalculie op school niet tijdig wordt herkend, kan het kind onnodig veel problemen krijgen met rekenen en later met wiskunde. Omdat dit frustrerend kan werken kunnen zich bij deze kinderen emotionele problemen ontwikkelen zoals een negatief zelfbeeld en faalangst.

Verder zijn er een aantal algemene problemen bij kinderen met leerstoornissen te herkennen:

 • trager tempo
 • een ongunstig aanpakgedrag: een passieve of impulsieve aanpak
 • een minder goed werkend korte-termijngeheugen
 • een minder efficiënt gestructureerd lange-termijngeheugen
 • problemen met het vasthouden van de instructie
 • problemen om snel de essentie van een opdracht te doorzien
 • minder flexibiliteit in het overschakelen van het ene naar het andere niveau
 • moeite het eigen werk te controleren en te reflecteren op eigen werk
 • emotionele problemen, bijvoorbeeld faalangst

Contact

Herkent u het bovenstaande bij uw leerling of uw kind? Neem dan gerust contact op. Het tijdig erkennen van het probleem is belangrijk voor het verdere verloop van de begeleiding. Hoe meer het kind ontmoedigt is bij het leren hoe langer het duurt voordat het weer vol vertrouwen vooruit kan.

Ongelooflijk maar waar!

Bij onze zoon werd in april 2015 dyscalculie vastgesteld. Na een periode waarin hij op school duidelijk achterbleef op rekenen hebben wij in gezamenlijk overleg met de basisschool besloten om hem via een extern bureau te laten testen. De diagnose was overduidelijk: dyscalculie in de zwaarst mogelijke vorm. Vervelend maar aan de andere kant ook prettig dat ‘het beestje een naampje kreeg’. En met de juiste veelal aangepaste methodiek blijft het nog steeds heel goed mogelijk om goede resultaten te behalen.

De vraag die zich echter opdrong was waar deze ondersteuning te vinden? Dyscalculie is nl in tegenstelling tot dyslexie (nog) geen erkend leerprobleem wat het aantal mogelijkheden, ook op school, beperkt. Gelukkig kwamen wij via de basisschool in aanraking met Bernadette Botman van RT Excellent. Als remedial teacher al betrokken bij de basisschool en bekend met dyscalculie.

Een intake gesprek met haar klonk bemoedigend. Zij was ervan overtuigd onze zoon verder te kunnen helpen door intensieve begeleiding gebaseerd op aangepaste leermethodieken voor leerlingen met dyscalculie. Wij besloten tot ondersteuning op basis van 1 uur per week buiten school om. Leerdoelen werden vastgesteld en elke week volgende een keurig verslag welke stof was behandeld, hoe onze zoon hier op scoorde en welke aandachtspunten er waren.

Wij zagen onze zoon vooruit gaan en merkten dat hij weer lekkerder in zijn vel kwam te zitten omdat hij op school weer beter mee kon komen met zijn klasgenootjes. En bij Bernadette voelde hij zich lekker op zijn gemak!

En dat Bernadette weet waar ze het over heeft bleek wel na een goede 6 maanden bijles. Het ongelooflijke gebeurde! Scoorde hij voorheen op iedere CITO toets een “E” voor rekenen en wiskunde, wat staat voor “ver onder het landelijke gemiddelde”, bij zijn laatsteCITO toets scoorde hij maar liefst een “A”, ver boven het landelijke gemiddelde!! Ongelooflijk maar waar! En overduidelijk het bewijs dat dyscalculie niets met intelligentie heeft te maken maar met de juiste aanpak. En daarvoor bent u bij Bernadette aan het juiste adres, dat moge duidelijk zijn! Wij kunnen echt wel stellen dat dankzij haar onze zoon in staat is geweest zijn achterstand in een overzichtelijke periode nagenoeg weg te werken. We zijn er nog niet en het blijft natuurlijk een permanent aandachtspunt, maar hij ziet zijn toekomst nu weer zonnig en met vertrouwen tegemoet! Dank je wel Bernadette!

Peter Muller

Wilt u eerst iets weten over mijn werkwijze? Klik dan op de volgende link: werkwijze remedial teaching Amstelveen.

Wilt u eens praten over wat ik voor uw kind kan betekenen dan vind u mijn contactgegevens door op onderstaande button te klikken.

tafelkaart leerling met dyscalculie

contactbutton Remedial teacher

Remedial Teaching Amstelveen richt zich met name op leerlingen uit Amstelveen, Amsterdam, Aalsmeer en Uithoorn.